1.12.12

Акъл парасъ

Един човек се разхождал из пазара и гледал подредените сергии.Тук се спирал,там питал,оттатък купувал по нещо.Пазарът бил богат и имало много стока,която привличала със свежестта си.Но неочаквано на една сергия видял невзрачна табелка с надпис "Акъл парасъ".Застанал нашият човек встрани и започнал да наблюдава дали някой ще попита какво представлява тази стока.Но всеки който се интересувал получавал по един плик и след като го отварял плащал някаква сума.Решил да попита едного какво е това,за което плащат.Но всички му обръщали гръб и отминавали.Отишъл човекът при продавача и посочил табелата.Дали му пликчето.Когато го отворил прочел"Плати си за любопитството един лев"."А понеже ти от един час стоиш и проявяваш голям гяволлък,ще платиш два лева"му казал магазинерът.Нашият се огледал,огледал и като видял,че го гледат насмешливо вече излъганите,извадил и платил сметката...

1. Акъл Парасъ - Турска поговорка
2.. Който му е слаб умът, да му е як гърбът - Българска такава

Няма коментари:

Публикуване на коментар