30.11.08

В очите ни...

В суетата на дните безлични
търсехме своите лица във очите си...
В погледите си иронично критични,
ние градяхме своите личности...

Разпиляхме се,белязани атоми,
но чрез очите си ще се открием...
Бие в тях ритъмът на сърцата ни
и ни припомня,че това сме ние....

4 коментара: