21.2.18

ПРИСЪСТВИЕ

АКО НЕ ОСТАВИШ БЕЛЕГ ЗА СЕБЕ СИ ,
ПОДАДЕНА РЪКА , ПЪТЕКА , ИЛИ
ПОСАДЕНО ДРЪВЧЕ,
ЗА КАКВО СИ

Няма коментари:

Публикуване на коментар