ДЪРВО

Подобно птица в равното поле
за кратък отдих, като че си спряло
небето виждам в твоите криле
като дъга от цветове е засияло.

Земята бърза в теб от векове,
за да узрее мъдро в плодовете
и ти си като мост Земя-Небе
като антена жива сред полето...

Не се ли умори от самотата
сред тази пуста, глуха равнина,
в която само злият вятър
надува хищно своята тръба

Мълчи дървото. Само цветовете
над белези от мълнии тревожно светят...


Няма коментари:

Публикуване на коментар